1 Tip om uitstelgedrag wissen: laat je door niets meer stoppen!

Uitstelgedrag

Denk je weleens…. “ik doe het later wel” “Ach, het is niet zo belangrijk. Het kan wel wacht tot later…” “ik heb er nu niet zoveel zin in, dus doe ik het wel een andere keer.” In de meeste gevallen komt van wat je zou moeten doen weinig terecht. Van uitstel komt afstel is helaas maar […]